DANH SÁCH SẢN PHẨM GIẢM GIÁ ĐẶC BIỆT

Bếp điện từ Nardi PVF 9HT 19

 • Số lượng : 1 chiếc
 • Giá bán lẻ : 21.000.000đ
 • Giá chính thức:13.500.000đ
 • Hàng mới - Italia

Bếp Từ Nardi PVF 7HT 28

 • Số lượng : 1 chiếc
 • Giá bán lẻ : 21.000.000
 • Giá chính thức:13.500.000
 • Hàng mới- Italia

Bếp từ Cata 603BK

 • Số lượng : 1 chiếc
 • Giá bán lẻ : 18.200.000đ
 • Giá chính thức:9.800.000
 • Nhập Tây Ban Nha

Bếp từ Cata I2PLUS

 • Số lượng: 3
 • Giá bán lẻ : 15.000.000đ
 • Giá chính thức:6.900.000
 • Nhập Tây Ban Nha

Bếp từ Essen 21ICS

 • Số lượng : không giới hạn
 • Giá bán lẻ : 17.900.000
 • Giá chính thức:9.500.000
 • Tặng bộ nồi Essen 5 món

Bếp từ Cata IT772

 • Số lượng : 2
 • Giá bán lẻ : 18.500.000đ
 • Giá chính thức: 10.500.000
 • Nhập Tây Ban Nha

Bếp từ Cata IB772

 • Số lượng : 1 Chiếc
 • Giá bán lẻ : 18.200.000đ
 • Giá chính thức:9.800.000
 • Nhập Tây Ban Nha

Bếp từ Besuto 55k2

 • Số lượng : 1 chiếc
 • Giá bán lẻ : 9.980.000đ
 • Giá chính thức: 4.600.000
 • Hàng mới 100%

Bếp từ Besuto 55k1

 • Số lượng : 1 chiếc
 • Giá bán lẻ : 9.980.000đ
 • Giá chính thức:4.600.000
 • Hàng mới 100%

Bếp từ Cata 633X

 • Số lượng : 2 chiếc
 • Giá bán lẻ : 19.000.000đ
 • Giá chính thức:10.800.000
 • Mới 100%

Bếp từ Essen 31IDC

 • Số lượng : 1 chiếc
 • Giá bán lẻ : 26.800.000đ
 • Giá chính thức:
 • 13.900.000đ

Bếp từ Essen 20IDS

 • Số lượng : 2 chiếc
 • Giá bán lẻ : 18.900.000đ
 • Giá chính thức: 8.000.000
 • Hàng mới 100%

Máy hút mùi cata cglass 70

 • Số lượng : 1 chiếc
 • Giá bán lẻ : 8.000.000đ
 • Giá chính thức: 4.300.000
 • Hàng bầy mẫu

Máy hút mùi canzy D2 70

 • Số lượng : 2 chiếc
 • Giá bán lẻ : 6.800.000đ
 • Giá chính thức: 3.500.000
 • Hàng mới

Máy hút mùi safari 90

 • Số lượng :1 chiếc
 • Giá bán lẻ : 13.900.000đ
 • Giá chính thức: 6.950.000
 • Nhập khẩu ý

Máy hút mùi nardi 7901

 • Số lượng : 1 chiếc
 • Giá bán lẻ : 13.900.000đ
 • Giá chính thức:10.650.000
 • Hàng mới 100%

Máy hút mùi binova Binova BI77ISO07

 • Số lượng : 5 chiếc
 • Giá bán lẻ : 6.680.000
 • Giá chính thức: 3.300.000
 • Hàng mới bảo hành chính hãng

Máy hút mùi teka Teka DJ750

 • Số lượng : 1 chiếc
 • Giá bán lẻ : 10.329.000đ
 • Giá chính thức: 7.000.000
 • Hàng mới 100%

Máy hút mùi âm tủ cata 70

 • Số lượng : 5 chiếc
 • Giá bán lẻ : 4.500.000đ
 • Giá chính thức: 2.800.000
 • Tặng kèm ống sun

Máy hút mùi âm tủ cata 60

 • Số lượng : 5 chiếc
 • Giá bán lẻ : 4.000.000đ
 • Giá chính thức:2.600.000
 • Tặng kèm ống sun

Máy hút mùi âm tủ binova

 • Số lượng : 5 chiếc
 • Giá bán lẻ : 5.880.000đ
 • Giá chính thức:2.700.000
 • Hàng mới 100%

Máy Hút Mùi chữ T Binova BI–30–GT–07

 • Số lượng : 2chiếc
 • Giá bán lẻ :8.800.000đ
 • Giá chính thức: 4.900.000

Máy hút mùi Cata selene 700

 • Số lượng : 2 chiếc
 • Giá bán lẻ :12.800.000đ
 • Giá Sự kiện: 7.700.000đ
 • Hàng mới 100%

Máy hút mùi vat binova 90

 • Số lượng :2 chiếc
 • Giá bán lẻ :10.500.000đ
 • Giá chính thức: 6.500.000
 • Hàng mới 100%

Máy hút mùi canzy D2 90

 • Số lượng : 2 chiếc
 • Giá bán lẻ : 5.900.000đ
 • Giá Sự kiện: 3.600.000đ
 • Hàng mới 100%

Máy hút mùi âm tủ Canzy 7002Y

 • Số lượng : 1 chiếc
 • Giá bán lẻ : 4.900.000đ
 • Giá sự kiện: 2.600.000đ
 • Hàng mới 100%

Máy hút mùi cata midas 70

 • Số lượng : 2 chiếc
 • Giá bán lẻ : 8.000.000đ
 • Giá sự kiện: 4.500.000đ

Bộ nồi từ Arber 4 món

 • Số lượng : 1 bộ
 • Giá bán lẻ :4.600.000đ
 • Giá sự kiện: 2.100.000đ
 • Hàng mới 100%

Bộ nồi từ Fagor 5 món

 • Số lượng : 1 chiếc
 • Giá bán lẻ : 8.450.000đ
 • Giá sự kiện: 3.900.000đ

Bộ nồi từ Munchen 4 món

 • Số lượng : 5 chiếc
 • Giá bán lẻ : 5.450.000đ
 • Giá trưng bày: 2.000.0000đ

Vòi ES 03V

 • Số lượng :3 chiếc
 • Giá bán lẻ : 3.000.000đ
 • Giá sự kiện: 1.200.000đ

Máy lọc nước Ecotar 3

 • Số lượng :5 chiếc
 • Giá bán lẻ : 4.900.000đ
 • Giá sự kiện: 3.700.000đ

Máy lọc nước Ecotar 4

 • Số lượng : 5 chiếc
 • Giá bán lẻ : 5.490.000đ
 • Giá sự kiện: 4.500.000đ