8 COMBO VÀNG – GIÁ SÁT SÀN

DANH SÁCH SẢN PHẨM GIẢM GIÁ ĐẶC BIỆT

Bếp Từ Fagor FPI2073S

 • Số lượng : 5chiếc
 • Giá bán lẻ : 21.000.000đ
 • Giá chính thức:
 • 12.500.000đ

Bếp cata IB 772

 • Số lượng : không giới hạn
 • Giá bán lẻ : 17.500.000
 • Giá chính thức:
 • 9.800.000

Bếp bosch pmi 968ms

 • Số lượng : 10 chiếc
 • Giá bán lẻ : 23.500.000đ
 • Giá chính thức:
 • 12.900..000đ

Bếp từ ESSEN ES 866 BM

 • SL: Nhận đặt -10/7 có hàng
 • Giá bán lẻ : 9.500.000đ
 • Giá chính thức:
 • 7.000.000 đ

Bếp từ Canzy CZ 300 2SS

 • Số lượng : không giới hạn
 • Giá bán lẻ : 7.980.000
 • Giá chính thức:
 • 3.990.000đ

Bếp Điện Từ Cata IT 773

 • Số lượng : không giới hạn
 • Giá bán lẻ : 18.500.000đ
 • Giá chính thức:
 • 10.700.000đ

BẾP TỪ CATA IB 603 BK

 • Số lượng : 10 chiếc
 • Giá bán lẻ : 18.200.000đ
 • Giá chính thức:
 • 9.800.000đ

Bếp từ fagor if 700cs

 • Số lượng : 3 chiếc
 • Giá bán lẻ : 27.500.000đ
 • Giá chính thức:
 • 16.500.000đ

BẾP TỪ BOSCH PID631BB1E

 • Số lượng : 3 chiếc
 • Giá bán lẻ : 21.550.000đ
 • Giá chính thức:
 • 14.900.000đ

Bếp Từ Bosch PID675DC1E

 • Số lượng : 2 chiếc
 • Giá bán lẻ : 33.600.000đ
 • Giá chính thức:
 • 17.500.000đ

Bếp k.hợp rosieres PMI 732N

 • Số lượng : 1 chiếc
 • Giá bán lẻ : 26.800.000đ
 • Giá chính thức:
 • 13.900.000đ

Bếp k.hợp fagor 230ts

 • Số lượng : 2 chiếc
 • Giá bán lẻ : 20.500.000đ
 • Giá chính thức:
 • 11.900.000đ

Máy hút mùi Bosch DWW077A50

 • Số lượng : 3 chiếc
 • Giá bán lẻ : 16.650.000đ
 • Giá chính thức:
 • 13.500.000đ

Máy hút khử mùi Fagor CFB-700AXA

 • Số lượng : 2 chiếc
 • Giá bán lẻ : 18.950.000đ
 • Giá chính thức:
 • 12.000.000đ

Máy Hút Mùi Ống Khói Fagor 9CFV-72XA

 • Số lượng : 3 chiếc
 • Giá bán lẻ : 12.400.000đ
 • Giá chính thức:
 • 8.000.000đ

Máy Hút Mùi Napoliz NA-090MT

 • Số lượng : 4 chiếc
 • Giá bán lẻ : 20.990.000đ
 • Giá chính thức:
 • 13.000.000đ

Máy Hút Mùi Napoliz NA-090F

 • Số lượng : 4 chiếc
 • Giá bán lẻ : 12.990.000đ
 • Giá chính thức:
 • 7.500.000đ

Máy hút mùi cata c glass 70

 • Số lượng : 4 chiếc
 • Giá bán lẻ : 8.500.000đ
 • Giá chính thức:
 • 4.500.000đ

Máy Hút Mùi Arber AB - 700Q

 • Số lượng : 10 chiếc
 • Giá bán lẻ : 9.200.000đ
 • Giá chính thức:
 • 5.000.000đ

Máy hút mùi CANZY CZ 70D1

 • Số lượng : 10 chiếc
 • Giá bán lẻ : 5.880.000đ
 • Giá trưng bày: 3.000.000đ
 • Giá chính thức:
 • 3.200.000đ

Máy hút mùi CANZY CZ 70D2

 • Số lượng : 10 chiếc
 • Giá bán lẻ : 5.880.000đ
 • Giá trưng bày: 3.000.000đ
 • Giá chính thức:
 • 3.200.000đ

Máy Hút Mùi Áp Tường Cata MIDAS 70bk

 • Số lượng : 10 chiếc
 • Giá bán lẻ : 8.000.000đ
 • Giá trưng bày: 4.600.000đ
 • Giá chính thức:
 • 4.800.000đ

Máy hút mùi CANZY CZ 70

 • Số lượng : 10 chiếc
 • Giá bán lẻ : 4.280.000đ
 • Giá trưng bày: 2.500.000đ
 • Giá chính thức:
 • 2.800.000đ

Máy hút mùi cata TF 2003-7

 • Số lượng : 10 chiếc
 • Giá bán lẻ : 4.500.000đ
 • Giá trưng bày: 2.500.000đ
 • Giá chính thức:
 • 2.800.000đ

Chậu ES Luxury 8245 S

 • Số lượng : 20 chiếc
 • Giá bán lẻ : 5.900.000đ
 • Giá trưng bày: 2.800.000đ
 • Giá chính thức:
 • 3.000.000đ

Chậu Rửa ES 7843S

 • Số lượng : 20 chiếc
 • Giá bán lẻ : 4.900.000đ
 • Giá trưng bày: 2.400.000đ
 • Giá chính thức:
 • 2.600.000đ

Chậu Rửa Handmade ES 9848S

 • Số lượng : 5chiếc
 • Giá bán lẻ : 6.900.000đ
 • Giá trưng bày: 3.500.000đ
 • Giá chính thức:
 • 3.700.000đ

Chậu Rửa Bát EU-8143

 • Số lượng : 5 chiếc
 • Giá bán lẻ : 2.790.000đ
 • Giá trưng bày: 990.000đ
 • Giá chính thức:
 • 1.300.000đ

Chậu rửa bát Carysil LMC5

 • Số lượng : 5 chiếc
 • Giá bán lẻ : 8.450.000đ
 • Giá trưng bày: 7.200.000đ
 • Giá chính thức:
 • 7.500.000đ

Chậu rửa Carysil ENC1

 • Số lượng : 5 chiếc
 • Giá bán lẻ : 10.450.000đ
 • Giá trưng bày: 8.900.000đ
 • Giá chính thức:
 • 9.300.000đ

Vòi rửa bát Napoliz NA107CR

 • Số lượng : 20 chiếc
 • Giá bán lẻ : 3.590.000đ
 • Giá trưng bày: 2.500.000đ
 • Giá chính thức:
 • 2.700.000đ

Vòi Rửa ES 02S

 • Số lượng : 20 chiếc
 • Giá bán lẻ : 2.200.000đ
 • Giá trưng bày: 800.000đ
 • Giá chính thức:
 • 1.000.000đ

Vòi ES 03V

 • Số lượng : 20 chiếc
 • Giá bán lẻ : 3.000.000đ
 • Giá trưng bày: 1.200.000đ
 • Giá chính thức:
 • 1.500.000đ

Vòi ESSEN ES 01S

 • Số lượng : 20 chiếc
 • Giá bán lẻ : 2.500.000đ
 • Giá trưng bày: 1.000.000đ
 • Giá chính thức:
 • 1.300.000đ

Vòi Rửa ES 02BC

 • Số lượng : 20 chiếc
 • Giá bán lẻ : 4.200.000đ
 • Giá trưng bày: 2.200.000đ
 • Giá chính thức:
 • 2.500.000đ

Vòi ba đường nước Vòi rửa bát EU-803

 • Số lượng : 20 chiếc
 • Giá bán lẻ : 3.490.000đ
 • Giá trưng bày: 2.200.000đ
 • Giá chính thức:
 • 2.500.000đ

Máy rửa bát cata LVI45009

 • Số lượng : 2 chiếc
 • Giá bán lẻ : 18.357.000đ
 • Giá trưng bày: 11.500.000đ
 • Giá chính thức:
 • 11.900.000đ

Máy rửa bát cata 14 bộ LVI60014

 • Số lượng : 2 chiếc
 • Giá bán lẻ : 18.500.000đ
 • Giá trưng bày: 11.600.000đ
 • Giá chính thức:
 • 12.200.000đ

Máy rửa bát Fagor LVF13AX

 • Số lượng : 2 chiếc
 • Giá bán lẻ : 25.800.000đ
 • Giá trưng bày: 15.500.000đ
 • Giá chính thức:
 • 15.900.000đ

Máy rửa bát Bosch SMS63L08EA

 • Số lượng : 5 chiếc
 • Giá bán lẻ : 25.800.000đ
 • Giá trưng bày: 15.500.000đ
 • Giá chính thức:
 • 15.900.000đ

Máy Rửa Bát Bosch SMS50E88EU

 • Số lượng : 2 chiếc
 • Giá bán lẻ : 25.600.000đ
 • Giá trưng bày: 17.500.000đ
 • Giá chính thức:
 • 17.900.000đ

Máy sấy bát Binova BI 666 NEO

 • Số lượng : 2 chiếc
 • Giá bán lẻ : 6.800.000đ
 • Giá trưng bày: 4.500.000đ
 • Giá chính thức:
 • 4.900.000đ

Máy lọc nước Ecotar 3

 • Số lượng : 10 chiếc
 • Giá bán lẻ : 4.900.000đ
 • Giá trưng bày: 2.800.000đ
 • Giá chính thức:
 • 4.000.000đ

Máy lọc nước Ecotar 3

 • Số lượng : 10 chiếc
 • Giá bán lẻ : 5.490.000đ
 • Giá trưng bày: 4.500.000đ
 • Giá chính thức:
 • 4.900.000đ

Máy Lọc Nước AO Smith AR75-A-M-1

 • Số lượng : 10 chiếc
 • Giá bán lẻ : 6.500.000đ
 • Giá trưng bày: 5.850.000đ
 • Giá chính thức:
 • 6.200.000đ

Máy Lọc Nước AO Smith AR75-A-S-1E

 • Số lượng : 10 chiếc
 • Giá bán lẻ : 7.650.000đ
 • Giá trưng bày: 5.885.000đ
 • Giá chính thức:
 • 7.200.000đ

Máy Lọc Nước AO Smith AR75-A-S-2

 • Số lượng : 10 chiếc
 • Giá bán lẻ : 8.800.000đ
 • Giá trưng bày: 7.920.000đ
 • Giá chính thức:
 • 8.200.000đ

MÁY LỌC NƯỚC KANGAROO HYDROGEN KG 100HQ

 • Số lượng : 5 chiếc
 • Giá bán lẻ : 10.200.000đ
 • Giá trưng bày: 6.900.000đ
 • Giá chính thức:
 • 7.200.000đ
 • >

Dao vệ sinh ESSEN

 • Giá bán lẻ : 2500.000đ
 • Giá chính thức:
 • 49.000đ

Ấm trà ochao-

 • Giá bán lẻ : 250.000đ
 • Giá chính thức:
 • 49.000đ
 • Giá thường: 200.000đ

Muôi thiên nga

 • Giá bán lẻ : 250.000đ
 • Giá chính thức:
 • 49.000đ
 • Giá thường: 200.000đ

Dụng cụ mài dao

 • Số lượng : 100 chiếc
 • Giá bán lẻ : 9.000đ

Muôi con chồn

 • Số lượng : 100 chiếc
 • Giá bán lẻ : 9.000đ

Nạo rau quả

 • Số lượng : 5chiếc
 • Giá bán lẻ : 21.000.000đ
 • Giá chính thức:
 • 12.500.000đ